ترجمه لغات آلمانی درس هفتم کتاب اشتارتن ویر

Starten Wir A1
Lektion 7
das Wetter ,– آب و هوا
die Wetter-App, s نرم افزار آب و هوا
das, Wetter-wort °°er کلمه مربوط آب‌وهوا
die Sonne,n خورشید، آفتاب
der Regen ,– باران
der Schnee, — برف
die Wolke, n ابر
die Temperatur, en دما
das Datum, Daten تاریخ ،داده(اطلاعات)
die Wettervorhersage, پیش بینی وضع هوا
das Lieblingsland ,°°er سرزمین مورد علاقه
Finnland فلاند
Griechenland یونان
Irland ایرلند
Kanada کانادا
Marokko مراکش
Thailand تایلند
Spanien اسپانیا
Österreich اتریش
der Grad,e درجه
die Version, en نسخه
die Nacht,,°°e شب
der Abend, e عصر
der Nachmittag, e بعد از ظهر
der Mittag, e ظهر
der Vormittag, e قبل ظهر
der Morgen,– صبح
der Norden ,– شمال
der Süden ,– جنوب
der Westen ,– غرب
der Osten,– شرق
der Wind, e باد
das Perfekt, e ماضی
das Präteritum, Präterita ماضی مطلق
der Lieblingsmonat, e ماه مورد علاقه
der Cowboy, s کابوی، گاوچران
der Fahrradkurier, e پیام‌رسان دوچرخه سوار
das Smartphone, تلفن همراه، تلفن هوشمند
das Fahrrad, °°er دوچرخه
der Banker,– بانکدار
der Kurierservice, s خدمات پیام‌رسانی
die Region,en منطقه
die Jahreszahl, en عدد سال
der Zentimeter, — سانتی متر
das Gramm,e گرم
der ICE, s قطار سریع السیر
die Autobahn, en اتوبان
der Geburtstagsort,e محل تولد
die Großeltern, — پدر بزرگ و مادر بزرگ
der Flughafen, °° فرودگاه
der Potsdamerplatz,°°e محل پست دامی
die Rolle, n نقش
das Geburtsdatum, Geburtsdaten تاریخ تولد
der Lebenslauf ,°°e رزومه
das Datum, Daten تاریخ
das Telefoninterview,s مصاحبه تلفنی
der Kalender,– تقویم
der Geburtstag, e روز تولد
die Schule, n مدرسه
die Universität, en دا نشگاه
die Postleitzahl,en کد پستی
die Hausnummer, n پلاک خانه
der Nachnahme,n فامیلی
der Vorname, n اسم کوچک
der Familienstand, °°e وضعیت تاهل
die Straße, n خیابان
der Praktikant,en کارآموز
die Handynummer, n شماره موبایل
der Ort,e محل
die Unterschrift, en امضا
die Email, s ایمیل
das Gymnasium, Gymnasien دبیرستان
das Studium, Studien تحصیل
die Psychologie روانشناسی
die Fremdsprache, n زبان خارجی
das Französisch زبان فرانسوی
das Italienisch زبان ایتالیایی
das Interesse, n علاقه
die Reise, n مسافرت
der Sport, e ورزش
das Abitur, e دیپلم، امتحان نهایی دبیرستان
die Mutter, °° مادر
das Hobby, s سرگرمی
die Möbel,pl مبلمان
der Beruf , e کار
die Matura, Maturen امتحان نهایی
Italien ایتالیا
das Afrika آفریقا
das Swahili نام یک زبان
die Hauptstadt, °°e پایتخت
die Lehrerin, nen معلم
der Vater,°° پدر
die Primarschule n دبستان
die Station ,en ايستگاه
der Übersetzer, — مترجم
der Dolmetscher, — مترجم شفاهی
die Möglichkeit, en امکان
die Zahl, en عدد
der Termin, e قرار
die Kantine, n کافه تریا
das Meeting, s قرار ملاقات
das Hauptstadtwetter ,– هوای پایتخت
die Grafik, en نمودار
der Tourist, en گردشگر
die Postkarte, n کارت پستال
die Liebe, n عشق
der Ingenieur,e مهندس مرد
die Farm، en مزرعه
die Polizistin, nen افسر پلیس زن
Russland روسیه
die Wikipedia ویکی پدیا
das kilo,– کیلو
die Filmstars, pl ستاره های سینما
der Lieblingsstar,s ستاره سینمایی مورد علاقه
das Chinesisch زبان چینی
die Informatik ,– علوم کامپیوتر
die technische Universität, en دانشگاه فنی
das Polnisch زبان لهستانی
das Geschäft,e مغازه
das Zimmer, — اتاق
der Beruf, e کار
das Spanisch زبان اسپانیایی
die Postleitzahl, en کد پستی
das Celsius,– سلسیوس
die Himmelsrichtung,en جهت جغرافیایی
das Hotel, s هتل
regnen باران آمدن
laden دانلود کردن
fahren راندن، رانندگی کردن
lachen خندیدن
schneien برف باریدن
stimmen درست بودن
geboren sein متولد شدن
auswählen انتخاب کردن
aufstellen قرار دادن، چیدن
öffnen باز کردن
schicken فرستادن
bewerben درخواست دادن
ausfüllen پر کردن فرم
bekommen دریافت کردن
wohnen سکونت داشتن
besuchen ملاقات کردن،شرکت کردن
studieren تحصیل کردن
kennen شناختن
lieben دوست داشتن
dolmetschen شفاهی ترجمه کردن
übersetzen ترجمه کردن
aufstehen بیدار شدن
frühstückten صبحانه خوردن
essen خوردن
anschauen نگاه کردن
Ski fahren اسکی کردن
snowboarden اسنوبرد سواری کردن
wandern پیاده روی کردن، گشتن
reisen مسافرت کردن
wie چطور
wo کجا
wann چه زمانی
kühl سرد
sonnig آفتابی
warm گرم
kalt سرد
bewölkt ابری
heiß خیلی گرم
plus مثبت
minus منفی
an در
am ersten یکم …
am zweiten دوم….
am dritten سوم…..
bis تا
noch هم، دیگه
Kopf oder Zahl? شیر یا خط؟
schön خوب,زیبا
schlecht بد
kaputt خسته،خراب
von از
nach به
bei همراه
rot قرمز
es gibt وجود دارد
cool باحال
langweilig خسته کننده
heute امروز
total کاملا
glücklich خوشحال
ganz کامل
gestern دیروز
morgen فردا
davor جلوی آن
danach بعد از آن
zwischen میان
zum Glück خوشبختانه
zu Hause در خانه
normal معمولی
weit دور
persönlich شخصی، خصوصی
ledig مجرد
online آنلاین
einfach ساده
verheiratet متاهل
senkrecht عمودی
waagerecht افقی
schnell سریع
hart سخت
mehr بیشتر، دیگر
schlecht بد
richtig kalt واقعا سرد
über بیش از ، بالای ، درباره
Stimmt ! درسته!
auch همچنین
selbst خود
von….nach از…به
von….bis از….تا
langsam کند