ترجمه لغات آلمانی درس پنجم کتاب اشتارتن ویر

die Freizeit, en زمان آزاد
das Poster , — پوستر
der Spaß ,°°e لذت
der Stress , e استرس
die Stadt, °°e شهر
die Disco, s دیسکو
der Park, s پارک
das Kino, s سینما
das Ding, e شي
das Fitnessstudio,s باشگاه‌ بدنسازی
die Karte, n کارت
der Ball, °°e توپ
die Person, en شخص
das Jahr, e سال
der Samstag,e شنبه
der Sonntag ,e یک شنبه
der Lieblingsclub, s کلوپ مورد علاقه
das Konzert, e کنسرت
das Theater, — تئاتر
das Restaurant, s رستوران
der Lieblingstag, e روز مورد علاقه
das Sushi سوشی
der Club,s کلوپ
die Bar,s بار
das Musical, s موزیکال
die Show, s نمایش
der Luxus, — تجملی
das Fastfood, s غذای فوری
die Überschrift, en تیتر
der Film, e فیلم
das Wochenende, n آخر هفته
das Interview, s مصاحبه
der Kreis, e دایره (دایره وار)
die Kommunikation, en ترکیب
die Gruppe, n گروه
das Quiz, — مسابقه پرسش و پاسخ
die Zeit, en زمان
der Monat, e ماه
das Modalverb, en افعال کمکی
das März,e مارس
der April, e آوریل
der Mai, e می
der Juni,s ژوئن
der Juli,s ژوئیه
der August, e اوت
der September ,– سپتامبر
der Oktober,– اکتبر
der November, — نوامبر
der Dezember, — دسامبر
der Januar, e ژانویه
der Jänner,– ژانویه
der Februar, e فوریه
das Gedicht , e شعر
die Sekunde,n ثانیه
die Minute,n دقیقه
die Stunde, n ساعت
der Tag ,e روز
der Kalender, — تقویم
das Handy ,s موبایل
der Computer, — رایانه
das Programm, e برنامه
der Trainer,– مربی
die Rückfahrt, en مسير بازگشت
das Ende, n پایان
die Idee, n نظر
die Pantomime پانتومیم
der Kursraum, °°e کلاس
das Management, s مدیریت
die Familie, n خانواده
das Meeting, s جلسه
die Position, en موقعیت
die Notwendigkeit,en نیاز,ضروریت
die Arbeitsplatz, °°e محل کار
der Notfall, °°e شرایط اضطراری
die Krankenschwester, n پرستار زن
der Arzt ,°°e پزشک
der Doktor ,en دکتر(پزشک)
das Problem, e مشکل
der Frankfurter فرانکفورتی
der Flughafen, °° فرودگاه
die Polizei, en پلیس
das/der Call-center,– مرکز ارتباط
die Tankstelle, n پمپ بنزین
das Taxi, s تاکسی
das Krankenhaus, °°er بیمارستان
das Lebensmittel, — مواد غذایی
das Getränk, e نوشیدنی
der Airport, s فرودگاه
die Agentin ,nen نماینده
der Service, s خدمات
das Personal,– کارکنان
die Region, en منطقه
die Tafel, n تخته
das Gegenteil , e متضاد
der Deutschkurs , e کلاس آلمانی
die Runde, n دور
die Lippe, n لب
der Wochentag, e روز های هفته
die Zahl, en عدد
der Infinitiv مصدر
die Woche, n هفته
der Intensivkurs, e کلاس فشرده
die Form,en شکل
die Antwort, en پاسخ
die Sauna, Saunen سونا
die Tageszeit, en بخشی از روز
das Rad,°°er دوچرخه
das Aerobic ایروبیک
der Kurs, e کلاس
der Pool, s استخر
das Klavier, e پیانو
das Internet, — اینترنت
das Computerspiel, e بازی کامپیوتری
die Zeitangabe, n قید زمان
ins Fitness-Studio gehen باشگاه‌ بدنسازی رفتن
Klavier spielen پیانو نواختن
Rad fahren دوچرخه سواری کردن
ins Kino gehen سینما رفتن
Freunde treffen دوستان را ملاقات کردن
in Clubs gehen کلاب رفتن
Freunde einladen دوستان را دعوت کردن
feiern جشن گرفتن
die Familie besuchen خانواده را ملاقات کردن
in den Park gehen پارک رفتن
fernsehen تلویزیون دیدن
Computerspiele spielen بازی های کامپیوتری را بازی کردن
snowboarden اسنوبرد سواری کردن
im Internet surfen در اینترنت جستجو کردن
Musik hören آهنگ گوش کردن
tanzen رقصیدن
Spaß machen خوش گذراندن
joggen آهسته دویدن
trinken نوشیدن
besuchen ملاقات کردن
chillen استراحت کردن
kleben چسباندن
fernsehen تلویزیون دیدن
einladen دعوت کردن
fahren راندن
kreisen چرخیدن (گشتن)
mischen مخلوط کردن
ziehen کشیدن
vorlesen روخوانی کردن
helfen کمک کردن
raten حدس زدن
stimmen درست بودن
können توانستن
benutzen استفاده کردن
stellen گذاشتن
schwimmen شنا کردن
wandern پیاده روی کردن
Golf spielen گلف بازی کردن
walken پیاده روی کردن
finden یافتن
wissen دانستن
schließen بستن
aufräumen مرتب کردن
relaxen استراحت کردن
müssen ناگزیر بودن
posten ارسال کردن
waschen شستن
nehmen برداشتن
öffnen باز کردن
tanken بنزین زدن
können توانستن
treffen ملاقات کردن
surfen جستجو کردن
beginnen شروع کردن
kochen پختن
Aerobic machen ایروبیک انجام دادن
ausgehen تمام شدن ، بیرون رفتن
gehen رفتن
feiern جشن گرفتن
spielen نواختن
kennen شناختن
kommen آمدن
viel خیلی
gerne با علاقه
auf روی
wohin به کجا
was چی
wann چه زمانی
wenig کم
also پس
dein مال تو
diese این
am در
minus منفی ,منها
plus مثبت ,جمع(به اضافه)
kurz کوتاه
lang بلند
aktiv فعال
ab از… به بعد
wir ما
für برای
ohne بدون
nachmittags بعد از ظهر ها
nachts شب ها
abends عصر ها
morgens صبح ها
vormittags پیش از ظهر ها
jetzt حالا
Rund um die Uhr تمام وقت , شبانه روزی
seit از(زمان)تا حالا
von از
billig ارزان
bei پیش , نزد
ähnlich مشابه
zu Hause در خانه
schrecklich وحشتناک
Das stimmt درست هست
Das stimmt nicht درست نیست
gleich یکسان , مساوی
mittags ظهر ها
noch nicht هنوز نه
noch هنوز، دیگه
auch همچنین