مقاله آلمانی

مقاله 2

10 نکته مهم برای یادگیری زبان آلمانی

1- اسم های آلمانی را همیشه با آرتیکل (مذکر/مونث/خنثی) یاد بگیرید.

2-تمام فعل هارا با کامل کننده های آن فعل یاد بگیرید مثلا آن فعل AkkیاDat یا انعکاسی هست یا اینکه با چه حرف اضافه ای چه مفهومی دارد وحتما مثال بزنید.

3-همه موانع مزاحم را حین درس خواندن از بین ببرید و طبق برنامه منظم آلمانی بخوانید.

4- برنامه ریزی کنید و هدف خود را برای یادگیری زبان آلمانی مشخص کنید.

5-نکات مهم را به هر شکلی که دوست دارید یادداشت کنید.

6-فیلم و سریال به زبان آلمانی ببینید.

7-رادیو و آهنگ های آلمانی به صورت منظم گوش کنید.

8-افرادی که آلمانی میدانند را در سراسر دنیا جستجو کنید و با آن ها صحبت کنید.

9-از اشتباهات نترسید

10-اگر امکان سفر دارید حتما به کشور مقصد سفر کنید وبا مردم بومی صحبت کنید.

Hund