کتاب های Daf Kompakt

کتاب DaF kompakt A1-B1

کتاب DaF kompakt A1-B1

مجموعه کتاب DaF kompakt A1-B1 شامل کتاب اصلی، کتاب گرامر، کتاب کار و فایل های صوتی دو کتاب اصلی و کار است. این مجموعه به نحوی طراحی شده که شما با طی کردن دوره آموزش آن در کلاس و تمرین در خانه می توانید به آموزش زبان آلمانی بپردازید.

کتاب اصلی Kursbuch:

کتاب کار Ubungsbuch:

کتاب گرامر Grammatik:

فایل های صوتی کتاب اصلی Kursbuch:

فایل های صوتی کتاب کار Ubungsbuch: