کتاب های منشن, کتاب های آموزش زبان آلمانی

کتاب Menschen A1.2

کتاب منشن A1.2

در این صفحه نسخه PDF کتاب MENSCHEN A1.2 به همراه فایل های صوتی و پاسخ سوالات آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب ها

کتاب اصلی Menschen Kursbuch A1.2:

کتاب کار Menschen Arbeitsbuch A1.2:

پاسخنامه کتاب کار A1.2 Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب

فایل های صوتی کتاب Kursbuch به همراه متن:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی DVD معلم:

سایر منابع:

دیکته های کتاب A1.2:

گرامر کتاب A1.2:

Portfolio کتاب A1.2:

ویدئوهای مربوط به دروس موجود در تمرین های آنلاین:

ویدئوهای صفحات Film-Stationen در کتاب Kursbuch به همراه متن فایل ها (Transkript):

فایل صوتی تمرین شنیدن و بخش گرامر: