کتاب های منشن

کتاب Menschen A2.2

کتاب منشن MENSCHEN A2.2

در این صفحه نسخه PDF کتاب MENSCHEN A2.2 به همراه فایل های صوتی و پاسخ سوالات آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب ها

کتاب اصلی Menschen Kursbuch A2.2 (با کیفیت بسیار بالا):

کتاب کار Menschen Arbeitsbuch A2.2:

پاسخنامه کتاب کار A2.2 Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب Kursbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

دیکته های کتاب A2.2:

گرامر کتاب A2.1 و A2.2:

تست های کتاب A2.2 به همراه پاسخنامه:

واژگان تصویری کتاب A2.2:

برنامه درسی کتاب A2.2:

ویدئوهای کتاب به همراه متن فایل ها (Transkript):

فایل صوتی تمرین شنیدن و بخش گرامر: