کتاب های Sicher

کتاب SICHER! B2.2

کتاب SICHER! B2.2

در این صفحه نسخه PDF کتاب SICHER! B2.2 به همراه فایل های صوتی، پاسخ سوالات و کلیه ضمائم آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب اصلی و کتاب کار SICHER! B2.2 (کیفیت بسیار بالا):

فایل های صوتی کتاب Kursbuch به همراه متن:

متن فایل های تصویری کتاب Kursbuch:

کتاب کار Arbeitsbuch:

پاسخنامه کتاب کار Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

گرامر کتاب B2.1 و B2.2:

برنامه درسی:

لغات کتاب B2.2 به تفکیک درس: