کتاب های Sicher

کتاب Sicher in Alltag und Beruf B2

کتاب Sicher in Alltag und Beruf B2

در این صفحه نسخه PDF کتاب SICHER! C1.1 به همراه فایل های صوتی، پاسخ سوالات و کلیه ضمائم آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب اصلی و تمرین Sicher in Alltag und Beruf

پاسخنامه کتاب اصلی Kursbuch:

 

فایل های صوتی کتاب:

متن فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

متن فایل های تصویری کتاب Kursbuch:

پاسخنامه کتاب کار Arbeitsbuch:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

برنامه درسی: