آموزش آلمانی

موسسه آموزش آلمانی Germanterm (جرمن ترم) با گروهی مجرب از اساتید از ایران و آلمان در فضایی بسیار عالی در مرکز شهر تهران در میدان ونک واقع شده که بصورت حضوری و آنلاین کلاس های زبان آلمانی برگزار می کند

…….

هدف گروه تمرین گرامر، مکالمه، گفتار، شنیدار و موفقیت در آزمون های گوته و Ösd,… می باشد.
کلاسهای آمادگی آزمون های :
A1, A2, B1, B2, C1… / TestDaF.. / TestAS… / DSH… / TELK…

برنامه ثبت نام کلاس های آموزش آلمانی

سطح دوره تاریخ شروعنوع برگزاریکتاب ارائه شده روزهای برگزاریساعت برگزاریمدت ترممدت زمان هر جلسهتعداد جلساتشهریه دوره (ریال)لینک ثبت نامظرفیت
A1.1۸ بهمن 1399آنلاینStarten wirروزهای زوج18 تا 21:30 عصرچهار هفته210 دقیقه12630.000 تومانثبت نام۱۵ نفر
A1.2۶ بهمن 1399آنلاینStarten wirروزهای زوج18 الی 21:30 عصرشش هفته210 دقیقه12630.000 تومانثبت نام نفر 15
A2.111 بهمن 1399آنلاینStarten wirروزهای زوج18 الی 21:30 عصرشش هفته210 دقیقه12630.000 تومانثبت نام نفر 15