آموزش آلمانی

موسسه آموزش آلمانی Germanterm (جرمن ترم) با گروهی مجرب از اساتید از ایران و آلمان در فضایی بسیار عالی در مرکز شهر تهران در میدان ونک واقع شده که بصورت حضوری و آنلاین کلاس های زبان آلمانی برگزار می کند

…….

هدف گروه تمرین گرامر، مکالمه، گفتار، شنیدار و موفقیت در آزمون های گوته و Ösd,… می باشد.
کلاسهای آمادگی آزمون های :
A1, A2, B1, B2, C1… / TestDaF.. / TestAS… / DSH… / TELK…

برنامه ثبت نام کلاس های آموزش آلمانی

سطح دوره تاریخ شروعنوع برگزاریکتاب ارائه شده روزهای برگزاریساعت برگزاریمدت ترممدت زمان هر جلسهتعداد جلساتشهریه دوره (ریال)لینک ثبت نامظرفیت
A1.21 دی 1399آنلاینStarten wirروزهای زوج9 تا 12:30 صبحچهار هفته210 دقیقه12630.000 تومانتکمیل ظرفیت
A1.111 دی 1399آنلاینStarten wirپنجشنبه و جمعه9 الی 12:30 صبحشش هفته210 دقیقه12630.000 تومانثبت نام15