کتاب های Sicher

کتاب SICHER! C1.2

کتاب SICHER! C1.2

در این صفحه نسخه PDF کتاب SICHER! C1.2 به همراه فایل های صوتی، پاسخ سوالات و کلیه ضمائم آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب اصلی و کار SICHER! C1.1 (کیفیت بالا):

پاسخنامه کتاب اصلی Kursbuch:

 

فایل های صوتی کتاب Kursbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

متن فایل های تصویری کتاب Kursbuch:

پاسخنامه کتاب کار Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

گرامر:

برنامه درسی: