کتاب های Starten wir

کتاب Starten wir! A2

کتاب Starten wir! A2

در این صفحه نسخه PDF کتاب Starten wir! A2 به همراه فایل های صوتی، پاسخ سوالات و کلیه ضمائم آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید.

کتاب اصلی Starten wir! A2:

پاسخنامه کتاب اصلی Kursbuch:

 

فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

متن فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

متن فایل های ویدئویی:

کتاب کار Starten wir! A2 Arbeitsbuch:

پاسخنامه کتاب کار Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch به همراه متن:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

فایل های Kopiervorlage:

 

برنامه درسی: