مطالب آموزشی

دوره آنلاین آلمانی

یادگیری زبان آلمانی در خانه

دوره آنلاین آلمانی

 

دوره خودآموز آموزش آلمانی کتاب Starten wir اشتارتن ویر A1-2 + A1-1

960,000 تومان 480,000 تومان

دوره خودآموز آموزش آلمانی کتاب Starten wir اشتارتن ویر A1-1

480,000 تومان 288,000 تومان

دوره خودآموز آموزش آلمانی کتاب Starten wir اشتارتن ویر A1-2

480,000 تومان 288,000 تومان

مجموعه دوره های آنلاین آموزش آلمانی

900,000 تومان 810,000 تومان

دوره آنلاین آموزش آلمانی Menschen A2.1

480,000 تومان 324,000 تومان

دوره آنلاین آموزش آلمانی Menschen A1.2

480,000 تومان 288,000 تومان

دوره آنلاین آموزش آلمانی Menschen A1.1

480,000 تومان 288,000 تومان

کلاس زبان آلمانی سطح B1.2

کلاس زبان آلمانی سطح A1.1

630,000 تومان

کلاس زبان آلمانی سطح A1-2

630,000 تومان

کلاس زبان آلمانی سطح C1.1

کلاس زبان آلمانی سطح B1.1