کتاب های منشن, کتاب های آموزش زبان آلمانی

کتاب Menschen A1.1

کتاب menschen A1.1

کتاب Menschen A1.1

در این صفحه نسخه PDF کتاب Menschen A1.1 به همراه فایل های صوتی و پاسخ سوالات آورده شده است. برای دانلود کافیست که بر روی نام آیتم مورد نظر کلیک کنید و آموزش آلمانی را شروع نمایید .

کتاب Menschen A1.1 یکی بهترین و معروف ترین کتاب ها در زمینه آموزش زبان آلمانی می باشد . که کاربرد زیادی دارد . در زیر می توانید فایل های در نظر گرفته شده را استفاده نمایید .

کتاب Menschen A1.1

کتاب ها

کتاب اصلی Menschen Kursbuch A1.1:

کتاب کار Menschen Arbeitsbuch A1.1:

پاسخنامه کتاب کار A1.1 Arbeitsbuch:

فایل های صوتی کتاب

فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch:

متن فایل های صوتی کتاب Kursbuch:

متن فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuc:

 

متن فایل های صوتی DVD معلم:

سایر منابع:

دیکته های کتاب A1.1:

گرامر کتاب A1.1:

Portfolio کتاب A1.1:

ویدئوهای مربوط به دروس موجود در تمرین های آنلاین:

ویدئوهای صفحات Film-Stationen در کتاب Kursbuch به همراه متن فایل ها (Transkript):

فایل صوتی تمرین شنیدن و بخش گرامر:

نوشته های مرتبط